Άλλη μια φορά στο λέω...

ΤΕΡΖΑΡΑ - ΚΑΛΩΣ ΕΛΘΕΣ Σ'ΟΝ ΠΟΝΤΟΝ

Εγώ για τε σεν και μόνο
έχω ση καρδίαμ πόνο
και ση στράτας ξημερώνω
αν κι ελέπω σε
Εγώ για τε σεν και μόνο
έχω ση καρδίαμ πόνο
και τρανόν σταυρόν θα σκώνω
να λελεύω σε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...