νου... καρδια... και δραση...


νου... καρδια... και δραση...
mind… heart… and action…
esprit… coeur… et action…
espíritu… corazón… y acción…
spirito… cuore… ed azione…
Geist… Herz… und Aktion…
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...